FAQ - często zadawane pytania

Karty paliwowe przeznaczone są dla klientów instytucjonalnych – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Karty Paliwowe pozwalają na bezgotówkowe zakupy paliwa oraz innych produktów i usług dostępnych w sieci stacji ORLEN, SHELL, BP, MOYA oraz AMIC.

Do programu FLOTEX włączonych jest ponad 1900 stacji opatrzonych symbolem FLOTA dla sieci ORLEN i BLISKA, ponad 450 stacji SHELL, ponad 500 stacji BP, ponad 400 stacji MOYA, oraz AMIC ponad 100.
Karty SHELL są również akceptowane na LOTOS/MOL i MOYA.
Karty BP są również akceptowane na CIRCLE K.
Mapa stacji: LINK.

Wystarczy podpisać z nami umowę o wydanie i używanie kart paliwowych.
Dokumenty potrzebne do podpisania umowy to NIP, REGON, odpis KRS lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pesel, adres zamieszkania oraz wypełniony elektroniczny wniosek o wydanie kart.
Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym pod numerem 17 85 45 305 (wew 2), lub z biurem obsługi klienta pod numerem
17 85 45 305 (wew 1) lub skorzystanie z opcji złóż wniosek na stronie głównej.

Są 2 typy Kart Paliwowych:

 • Typ S – karta wystawiana na numer rejestracyjny pojazdu,

 • Typ K – karta wystawiana na imię i nazwisko kierowcy lub na okaziciela.

W przypadku przerejestrowania pojazdu należy zamówić nową kartę w Panelu Klienta.

Na czas oczekiwania na nową kartę możliwe jest ustanowienie tzw. „ręcznej autoryzacji” lub wystawienie odpowiedniego upoważnienia dla kierowcy. O zmianie numeru rejestracyjnego należy powiadomić dział obsługi klienta biuro@flotex.pl.

Pakiety kartowe są to przyporządkowane do danej karty grupy produktów i usług dostępnych na stacjach. Spis dostępnych produktów w ramach poszczególnych pakietów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA ->KARTY PALIWOWE.

Na kartach Orlen, Shell, MOYA i AMIC można dokonać zmiany pakietu bez konieczności wymiany karty. W przypadku kart BP:

 • zmiana limitu kwotowego nie wymaga wymiany karty,

 • zmiana ograniczeń produktowych wymaga wymiany karty.

 • poprzez trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN – karta ORLEN i AMIC jest zablokowana do północy tego samego dnia, karta BP i SHELL jest blokowana na 24 godziny, w przypadku kart MOYA należy zgłosić na biuro@flotex.pl zablokowanie karty, Numer PIN zostanie aktywowany w terminie 48 godzin w Dni Robocze, licząc od dnia zgłoszenia,

 • w wyniku braku środków pozwalających na dokonanie transakcji – należy te środki uzupełnić i karty zostają odblokowane automatycznie z chwilą zaksięgowania przelewu,

 • poprzez zgłoszenie czasowej blokady przez właściciela firmy lub opiekuna Państwa floty – odwołanie zgłoszenia czasowej blokady.

Faktura zbiorcza za transakcję wystawiana jest przez FLOTEX POLSKA po zakończeniu każdego miesiąca, który zgodnie z umową stanowi okres rozliczeniowy. Szczegółowe zestawienie wraz z informacjami o transakcjach zawiera załącznik – specyfikacja faktury. Są to :

 • numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,

 • numery rejestracyjne pojazdów,

 • nazwy miejscowości i daty transakcji,

 • nazwy zakupionych produktów,

 • ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,

 • cenę po rabacie,

 • wartość netto i brutto paliw oraz towarów i usług.

Załącznik uwzględnia podział pojazdów na osobowe i ciężarowe, co ułatwia księgowanie i odliczanie podatku VAT.

  • Uniwersalny i intuicyjny system płatności za parkowanie przy  użyciu telefonu komórkowego,

• Różne sposoby płatności poprzez: aplikację mobilną i SMS-y,

• Powszechny i sprawdzony system, z powodzeniem działający już w ponad 80 miastach na terenie całej Polski – aktualna lista,

dostępna na stronie www.mobiparking.pl mobiParking we Flocie,

• Rozliczanie opłat za parkowanie razem z wydatkami paliwowymi. 

1. Kontakt klienta Programu FLOTA z FLOTEX POLSKA
2. Podpisanie Aneksu do Umowy o wydanie i użytkowanie kart flotowych oraz akceptacja regulaminów https://www.flotex.pl/ w zakładce OFERTA (dokumenty do pobrania).
3. Przypisanie na portalu flotowym numerów telefonów kierowców do kart flotowych typu S wystawionych na numery rej. pojazdów, które mają podlegać usłudze.
4. Korzystanie z usługi z wykorzystaniem:
• SMSów przesyłanych na numer 82002 (informacje o sposobie korzystanie w Regulaminach).
• aplikacji mobilnej – konieczne pobranie darmowej aplikacji (Android, iPhone, WindowsPhone) oraz rejestracja w systemie SkyCash.
Powiązanie numeru telefonu z numerem rejestracyjnym pojazdu dokonane wcześniej na portalu flotowym będzie już gotowe w aplikacji aby rozpocząć parkowania.

Moduł Flota to narzędzie wspomagające pracę zarządzającego flotą (pojazdy, kierowcy, koszty). Odpowiednie oznaczenia w zakładce "przypomnienia"  powiadomią Państwa odpowiednio wcześnie o kończącym się terminie np. ważności badania technicznego, badań lekarskich, ważności ubezpieczenia itp.

Kartami ORLEN, SHELL i BP można opłacać autostrady A1,A2 i A4.
Karta AMIC nie obsługuje płatności za autostrady.

Aplikacja mobilna mFLOTA jest oprogramowaniem służącym do realizacji transakcji paliwowych bezpośrednio przy dystrybutorze na stacjach paliw ORLEN. Realizuje alternatywny, samoobsługowy model potwierdzania transakcji za zatankowane paliwo z użyciem karty paliwowej bez konieczności wykonywania operacji w kasie stacji. Aplikacja mFLOTA jest oferowana jako alternatywna ,szybka forma użycia karty paliwowej do potwierdzania transakcji na stacji paliw. Aplikacja obsługuje dodatkowo możliwość zakupu e-biletu na wybrane odcinki autostrad w Polsce oraz  zakup płynów do spryskiwaczy na podjeździe stacji paliw oraz pozwala na skorzystanie z myjni (na wybranych stacjach paliw).

 • Na portalu klienta w zakładce oferty należy wybrać usługę mFlota i podpisać elektroniczny dokument (aneks) lub zgłosić chęć posiadania tej usługi na adres : biuro@flotex.pl
 • Otrzymujemy potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację, że umowa wchodzi w życie od następnego dnia.
 • Od daty wejścia w życie umowy, na portalu klienta pojawi się wykaz kart w zakładce UMOWY w pozycji AKCJE, który należy uzupełnić tj. do numerów kart przypisać numery telefonów.
 • Następnie klient powinien ściągnąć na swojego smartfona aplikację mFlota Orlen poprzez AppStore lub GooglePlay.
 • Podczas pierwszego logowania w aplikacji podajemy numer karty, numer telefonu oraz swój kod PIN.
 • Aplikacja weryfikuje poprawne przypisanie danych i uruchamia funkcjonalności rozliczania transakcji przy dystrybutorze za pomocą QR kodu.

FLOTEX LIST PRICE to aktualizowana co 24 godziny lista cen benzyny oraz oleju napędowego, która będzie obowiązywała naszych Klientów na stacjach MOYA i AMIC na terenie Polski.

SmartPay to usługa dla klientów posiadających kartę paliwową Shell Card. W wygodny i szybki sposób kierowcy flotowi bezgotówkowo zapłacą za tankowanie bez konieczności wchodzenia do sklepu. 

 1. Na portalu klienta w zakładce oferty należy wybrać usługę SmartPay i podpisać elektroniczny dokument (aneks) lub zgłosić chęć posiadania tej usługi na adres : biuro@flotex.pl
 2. Zarejestrować karty do usługi i dokonać parowania kart
 3. Ściągnąć na swojego smartfona aplikację  Shell ClubSmart poprzez AppStore lub GooglePlay.
 4. Podczas pierwszego logowania w aplikacji podajemy numer karty, termin ważności oraz numer telefonu.
 5. Aplikacja weryfikuje poprawne przypisanie danych i uruchamia funkcjonalności rozliczania transakcji przy dystrybutorze